Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Índex de gèneres, espècies, subespècies i noms comuns
Autor/es Comité editorial
Matèries en català: Ocells -- Classificació ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Clasificación
Matèries en anglès: Birds -- Classification ; Ornithology
Abstract:  Abstract not available
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2012, Vol. 27, pp. 237-244
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess