Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Registres ornitològics 2012
Autor/es González, Juan Miguel ; Rebassa, Maties ; Ventoso, Lalo ; García-Febrero, Òscar ; Martinez, Oliver
Matèries en català: Ocells -- Inventaris ; Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología ; Inventarios
Matèries en anglès: Birds -- Inventories ; Ornithology
Abstract:  [cat] novetats ornitològiques de 2012. Enguany destaca la nidificació per primera vegada a Balears del voltor lleonat Gyps fulvus amb almenys quatre parelles segures a Mallorca.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2012, Vol. 27, pp. 67-202
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess