Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Primera cita de menjamosques balear Muscicapa striata balearica (Jordans, 1913) a l’illa d’anticítera (Illes Jòniques, Grècia)
Autor/es García-Febrero, Òscar ; Barboutis, Christos
Matèries en català: Ornitologia --Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Ornithology ; Ornithology
Abstract:  [cat] Es presenta la primera captura per anellament d’un exemplar de menjamosques gris de la subespècie balear a l’illa d’Anticítera (grècia), i la seva recuperació a la seva zona de cria a Menorca (Illes Balears). Aquesta dada pot indicar una estratègia migratòria primaveral diferenciada de la subespècie nominal striata. ; [eng] The first instance is presented of a Balearic spotted Flycatcher ringed on Antikythera island (Ionian Islands, greece) and recovered in its breeding area in Menorca (Balearic Islands). The results may indicate a different spring migration strategy of this subspecies to the nominate striata.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2012, Vol. 27, pp. 43-48
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess