Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Recompte hivernal d’aus aquàtiques i limícoles a les Balears. Gener 2013
Autor/es Garcia, David ; Méndez, Xavier ; Vicens, Pere ; Cardona, Esteban ; Suárez, Manuel
Matèries en català: Ornitologia -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Ornithology
Abstract:  [cat] S’han registrat un total de 29.425 aus pertanyents a 70 espècies, amb què hi ha una disminució d’un 6 % de les aus comptabilitzades i un augment d’1,4 % d’espècies respecte a gener de 2012. El 76,57 % dels efectius s’han trobat a Mallorca, el 16,10 % a Menorca i el 7,4 % a Pitiüses. Es comparen els resultats per illes amb la mitjana dels anys 1991-2012. Respecte a 2012 dos ordres d’aus aquàtiques han patit una disminució dels seus efectius, els Podicipediformes un 19 % i els gruïformes un 54 %. Per una altra banda, Ciconiformes i Anseriformes han experimentat un increment del 14 % respectivament. ; [eng] A total of 29.425 birds belonging to 70 species represented a 6 % decrease in numbers and 1,4 % increase in species compared with january 2012. 76,57 % of the birds were from Mallorca, 16,10 % from Menorca and 7,4 % from the Pityuse islands. The results per islands are compared with the means for the period 1991-2012. In respect to 2012 two orders of wetland birds have experienced a fall in numbers, the Podicipediformes by 19 % and the gruiformes by 54 %. By contrast, Ciconiformes and Anseriformes have each shown an increase of 14 %.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2012, Vol. 27, pp. 29-41
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess