Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Primeres dades de cria del rabassot menut, Aythya nyroca, a les Balears
Autor/es Méndez, Xavier
Matèries en català: Ornitologia -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Ornothology ; Ornithology
Abstract:  [cat] Detalls de la primera cita de cria del rabassot menut aythya nyroca a Menorca i dels canvis en el seu estatus als darrers cinc anys. El rabassot menut s’ha considerat sempre una espècie rara i irregular a l’hivern i durant els passos migratoris. Als darrers cinc anys la població hivernant ha sigut regular i en nombres superiors als anys anteriors. L’any 2011 es va produir un intent de cria a s’Albufera des grau. L’any 2012 es va confirmar la cria de tres parelles al Prat de son saura del Nord. ; [eng] Details of the first breeding records of Ferruginous Duck aythya nyroca in Menorca and its status change during the last five years. The Ferruginous Duck has always been considered a rare, irregular winter visitor and passage migrant. For the last five years the wintering population has been regular and higher than in previous years. In 2011 a breeding attempt was recorded at the Albufera des grau. During 2012 successful breeding by three pairs was confirmed at the Prat de son saura del Nord.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2012, Vol. 27, pp. 23-28
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess