Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Primer cens hivernal de corb marí gros Phalacrocorax carbo a les zones de colgada a Balears
Autor/es Vicens, Pere
Matèries en català: Ornitologia -- Illes Balears -- Mallorca ; Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Ornithology -- Spain -- Illes Balears -- Mallorca ; Ornithology
Abstract:  [cat] Es concreten les dades del primer cens hivernal de corb marí gros Phalacrocorax carbo de les Balears fet a les zones de colgada, dins del segon cens estatal coordinat per la sEO/BirdLife. La població detectada entre el 15 i el 24 de gener del 2013 fou de 540 exemplars, però s’hi han d’afegir 22 exemplars més detectats a dues localitats no visitades. Es detallen xifres sobre l’evolució de les hivernades en els darrers 25 anys, així com de l’hàbitat i suport físic on s’ubiquen les colgades. ; [eng] Results are presented of the first census of the cormorant Phalacrocorax carbo at winter roost sites in the Balearics, as part of the second national census coordinated by sEO/BirdLife. The population detected between 15th and 24th january 2013 comprised 540 birds, to which must be added 22 individuals at two further localities. Numerical information is given of wintering trends over the last 25 years as well as the types of habitat and support structures selected for roost sites.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2012, Vol. 27, pp. 15-21
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess