Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Annex III: llista de rareses
Autor/es Comité editorial
Matèries en català: Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Aves -- Baleares (Comunidad Autónoma) -- Inventarios
Matèries en anglès: Ornithology
Abstract:  Abstract not available
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2011, Vol. 26, pp. 281-282
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess