Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Homologació de rareses ornitològiques a Balears. Informe de 2011
Autor/es López-Jurado, Carlos ; García-Febrero, Òscar ; Herrero, Carlos ; Martínez, Oliver ; Nicoll, Steve ; Rebassa, Maties
Matèries en català: Ornitologia --Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Ornithology
Abstract:  [cat] Homologació de rareses ornitològiques a Balears. Informe de 2011. 21è informe anual que presenta el comitè de rareses Ornitològiques de Balears. S’han homologat 27 registres, corresponents a les següents espècies, ànnera canyella Tadorna ferruginea, rascletó Porzana parva, rasclet gris Porzana pusilla, fuell de collar Eudromias morinellus, paràsit Stercorarius parasiticus, gavina cendrosa Larus canus, gavina atlàntica Larus argentatus, llambritja becvermella Hydroprogne caspia, calàndria Melanocorypha calandra, boscaler Locustella luscinioides, bosqueta pàl·lida Hippolais opaca, busqueret emmascarat Sylvia hortensis, gralla Corvus monedula, pinsà trompeter Bucanetes githagineus i sit blanc Plectrophenax nivalis. també s’hi inclouen 10 registres a Balears homologats pel Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología (cr-SEO/BirdLife), en què destaca un registre homologat per primera vegada a les Balears, la gavina camagroga Larus cachinnans. Les altres observacions són de la tórtera del Senegal Streptopelia senegalensis (d’origen desconegut), titina citrí Motacilla citreola, busqueret xerraire Sylvia curruca, ull de bou de dues retxes Phylloscopus inornatus, ull de bou de Schwarz Phylloscopus schwarzi, hortolà petit Emberiza pusilla. ; Ratification of ornithological rarities in the Balearics. 2011 Report. the twenty-first annual report of the Balearic Ornithological rarities committee is presented. A total of 27 records were accepted, corresponding to the following species: ruddy Shelduck Tadorna ferruginea, Little crake Porzana parva, Baillon’s crake Porzana pusilla, Dotterel Endromias morinellus, Arctic Skua Stercorarius parasiticus, common Gull Larus canus, Herring Gull Larus argentatus, caspian tern Hydroprogne caspia, calandra Lark Melanocorypha calandra, Savi’s Warbler Locustella luscinioides, Western Olivaceous Warbler Hippolais opaca, Orphean Warbler Sylvia hortensis, Jackdaw Corvus monedula, trumpeter Finch Bucanetes githagineus and Snow Bunting Plectrophenax nivalis. the report also includes 10 Balearic records for species considered by the rarities committee (Comité de Rarezas) of the Spanish Ornithological Society (Sociedad Española de Ornitología: cr-SEO/BirdLife), the most noteworthy of which was the first accepted record for the Balearics of the caspian Gull Larus cachinnans. the other accepted records were for Laughing Dove Streptopelia senegalensis (of unknown origin), citrine Wagtail Motacilla citreola, Lesser Whitethroat Sylvia curruca, Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus, raddes’ Warbler Phylloscopus schwarzi and Little Bunting Emberiza pusilla.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2011, Vol. 26, pp. 97-110
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess