Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Evolució poblacional de l’arpella Circus aeruginosus a s’Albufera de Mallorca, 1988-2011/12
Autor/es Vicens, Pere ; Herrero, Carlos
Matèries en català: Ocells -- Habitat -- Illes Balears ; Ornitologia --Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Ornithology
Abstract:  [cat] Evolució poblacional de l’arpella Circus aeruginosus a s’Albufera de Mallorca, 1988-2011/12. Es fa una anàlisi de les dades d’hivernada i de cria de l’espècie des de la creació del Parc natural de s’Albufera de Mallorca (illes Balears) fins ara. S’exposen i analitzen diferents aspectes referents a l’evolució positiva del número d’hivernants (de 18 exemplars a 98 ex. des del 1988 al 2012), així com es concreta la situació de la colgada comunitària i l’abast territorial de la població d’arpelles de s’Albufera, que arriba a quasi un 82 % del total de totes les Balears. De la mateixa manera s’analitzen les dades de cria entre els anys 1988 i 2011: es concreta l’hàbitat de nidificació, la localització i el número de parelles i de nius (de 5 parelles a 22; de 5 nius a 14, i de 5 nius amb èxit a 11), amb dades generals i particulars sobre els paràmetres de productivitat, èxit reproductor i taxa de vol. també es fa referència a la coloració del plomatge de les femelles reproductores i a la diferència d’edat dels mascles des de l’any 2002. ; [eng] Population development of the Marsh Harrier circus aeruginosus at s’Albufera de Mallorca, 1988-2011/12. An analysis is made of the breeding and wintering data of the species from the creation of the Albufera de Mallorca natural Park (Balearic islands) to the present day. Different aspects of the upward trend in number of wintering birds are presented and analyzed (from 18 to 98 birds between 1988 and 2012). the size of the communal roost and the territory levels of the Albufera Marsh Harrier population are detailed, contributing nearly 82% of the total for all the Balearic islands. Breeding data from 1988 to 2011 are also analyzed: the nesting habitat is specified along with the location and number of pairs and nests (from 5 pairs to 22; from 5 nests to 14, and from 5 successful nests to 11), and general and specific data are presented for Productivity, Breeding success and Fledging rates. A reference to the plumage colours of the breeding females is also made and the age difference in males since 2002.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2011, Vol. 26, pp. 1-21
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess