Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Annex III: llista de rareses
Autor/es Comité editorial
Matèries en català: Ornitologia -- Illes Balears ; Ocells -- Classificació -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Inventarios ; Aves -- Clasificación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Ornithology -- Spain -- Illes Balears ; Birds -- Classification -- Spain -- Balearic Islands ; Ornithology
Abstract:  Abstract not available
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2010, Vol. 25, pp. 271-272
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess