Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Annex I: resum meteorològic. El temps a les illes Balears durant l'any 2010. Resum anual
Autor/es Amengual, Bernat
Matèries en català: Meteorologia -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Meteorología -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Meteorology -- Spain -- Balearic Islands ; Ornithology
Abstract:  Abstract not available
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2010, Vol. 25, pp. 249-257
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess