Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Ressenyes bibliogràfiques
Autor/es Rubio, Antoni
Matèries en català: Ornitologia ; Bibliografia ; Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología ; Bibliografia
Matèries en anglès: Ornithology ; Bibliography ; Ornithology
Abstract:  Abstract not available
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2010, Vol. 25, pp. 241-247
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess