Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Revisió de l'estatus del formiguer Jynx torquilla a Mallorca
Autor/es Garcias, Pere
Matèries en català: Ornitologia --Illes Balears -- Mallorca ; Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Ornithology -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca ; Ornithology
Abstract:  [cat] Revisió de l’estatus del formiguer Jynx torquilla a Mallorca. S’analitzen les dades de 496 anellaments així com de 94 autocontrols de formiguers de Mallorca, sa Dragonera i Cabrera. De les dades se desprèn que hi ha una població nidificant ben establerta i amplament distribuïda per molts hàbitats de Mallorca, amb preferència per les àrees de conreu arbrat de secà així com pinars, alzinars esclarissats i, en menor mesura, a les marines amb estrat arbori. No se pot assegurar que sigui sedentari encara que hi ha evidències indirectes que així ho apunten. Durant la migració i concretament a Cabrera les aus més grans passen més tard en el pas prenupcial i més prest en el postnupcial. També s’observa una fidelitat a les rutes migratòries tant al pas prenupcial com postnupcial. Els formiguers que crien a Mallorca són de mida petita, fins i tot més que la subspècie tchusii. ; [eng] Revision of the status of Eurasian wryneck Jynx torquilla in Mallorca. Data have been analysed from 496 birds ringed and 94 retrapped from Mallorca, Sa Dragonera and Cabrera. These data demonstrate that there is a well established and widely distributed breeding population in many habitats in Mallorca, particularly in dry cultivated areas, pine woods, clearings in holm-oak woodlands and, to a lesser extent, wooded coastal shrubland. One cannot be sure that the species is sedentary, although there is indirect evidence for this. During migration, particularly on Cabrera, the largest birds occur later during prebreeding passage and earlier during post-breeding. A loyalty to migratory routes has also been observed, as much during pre-breeding as post-breeding passage. Those Eurasian wrynecks breeding in Mallorca are small, even smaller than the subspecies tchusii.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2010, Vol. 25, pp. 29-41
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess