Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Homologació de rareses ornitològiques a Balears. Informe de 2009
Autor/es López-Jurado, Carlos ; Bonnín, Jaume ; Escandell, Raül ; Muntaner, Jordi ; Rebassa, Maties ; Sunyer, Josep ; Comitè de Rareses Ornitològiques a Balears del GOB
Matèries en català: Ornitologia -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Ornithology
Abstract:  [cat] Homologació de rareses ornitològiques a Balears. Informe de 2009. dinovè informe anual que presenta el Comitè de Rareses Ornitològiques del GOB. S’han homologat 31 registres, corresponents a les seguents espècies, de les quals destaca un re gistre homologat per primera vegada a les Balears, la gralla Corvus monedula. Altres cites són: negreta Melanitta nigra, rascletó Porzana parva, fuell de collar Charadrius morinellus, gavina atlàntica Larus argentatus, gavinot Larus marinus, cotoliu Lullula arborea, bosqueta pàl·lida Hippolais opaca, busqueret emmascarat Sylvia hortensis, ull de bou ibèric Phylloscopus ibericus, capsigrany roig Lanius collurio, gorrió d’ala blanca Montifringilla nivalis, pinsà trompeter Bucanetes githagineus, hortolà blanc Plectrophenax nivalis i hortolà groc Emberiza citrinella. També s’hi in clouen 15 observa cions a Balea rs homologa des pel Comité de Rarezas de la Sociedad Españo la de Ornitolo gía (CR-SeO), en què destaquen quatre re gistres homologats per primera vegada a les Balears, el moretó de collar Aythya collaris, corriol coablanca Calidris fuscicollis, boscarla de Blyth Acrocephalus dumetorum i busqueret sard Sylvia sarda. les altres observacions són l’arpella pàl·lida Circus macrourus, cegall reial Gallinago media, titina d’esquena olivàcia Anthus hodgsoni, busqueret xerraire Sylvia curruca, busqueret garriguer subespècie oriental Sylvia cantillans albistriata, i ull de bou de dues retxes Phylloscopus inornatus. ; [eng] Balearic Bird Rarities Committee report for 2009. The Ornithological Rarities Committee of the GOB presents its annual report. A total of 31 records was accepted corresponding to the following species, which include one first Balearic record, jackdaw Corvus monedula. The other records were: common scoter Melanitta nigra, little crake Porzana parva, dotterel Charadrius morinellus, herring gull Larus argentatus, great black-backed gull Larus marinus, woodlark Lululla arborea, western olivaceous warbler Hippolais opaca, orphean warbler Sylvia hortensis, iberian chiffchaff Phylloscopus ibericus, red-backed shrike Lanius collurio, snowfinch Montifringilla nivalis, trumpeter finch Bucanetes githagineus, snow bunting Plectrophenax nivalis, yellowhammer Emberiza citrinella. An additional 15 Balearic records were determined by the national Rarities Committee of the Sociedad española de Ornitologia (CR-SeO), the most notable of which were 4 first records for the Balearics: ring-necked duck Aythya collaris, white-rumped sandpiper Calidris fuscicollis, Blyth’s reed warbler Acrocephalus dumetorum and Marmora’s warbler Sylvia sarda. The other accepted records were pallid harrier Circus macrourus, great snipe Gallinago media, olive-backed pipit Anthus hodgsoni, lesser whitethroat Sylvia curruca, the eastern subspecies of the subalpine warbler Sylvia cantillans albistriata and yellowbrowed warbler Phylloscopus inornatus.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2009, Vol. 24, pp. 81-99
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess