Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Seguiment via satèl·lit de la migració d’un exemplar suec d’àguila peixatera Pandion haliaetus hivernant a Mallorca
Autor/es Muñoz, Antoni
Matèries en català: Àguiles -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Águilas -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Eagles -- Spain -- Illes Balears -- Mallorca ; Ornithology
Abstract:  [cat] Seguiment via satèl·lit de la migració d’un exemplar suec d’àguila peixatera, Pandion haliaetus, hivernant a Mallorca. es presenten els resultats del seguiment via satèl·lit d’un exemplar suec d’àguila peixatera hivernant a Mallorca durant els seus viatges migratoris de la primavera i tardor de 2009, i la primavera de 2010. les dates d’inici dels viatges pre i postnupcial per aquest exemplar es troben entre les més primerenques registrades per a exemplars europeus. A diferència del que és habitual en els exemplar nòrdics, no es registrà aturada migratòria postnupcial en 2009, i en canvi sí que es realitzaren aturades prenupcials en 2009 i 2010. Aquest és el primer exemplar nòrdic hivernant a les Balears que s’ha pogut monitoritzar via satèl·lit, aportant nous coneixements sobre els moviments migratoris d’aquesta fracció de la població. ; [eng] Satellite monitoring of the migration of a Swedish Osprey Pandion haliaetus wintering in Mallorca. The results are given of the satellite monitoring of the migrations in spring and autumn 2009 and spring 2010 of a Swedish Osprey which wintered in Mallorca. The start dates of pre and postnuptial migrations are among the earliest recorded for european specimens. Unlike northern Ospreys, where stopovers are common, no postnuptual stopover was recorded in 2009, and prenuptual stopovers were recorded in 2009 and 2010. This is the first nordic specimen wintering in the Balearic islands that has been monitored by satellite and provides new knowledge about the migratory movements of this fraction of the population.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2009, Vol. 24, pp. 57-65
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess