Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Primeres notes sobre la Biologia reproductiva del ferrerico blau Cyanistes caeruleus balearicus a Mallorca
Autor/es Fiol, Cristina
Matèries en català: Ocells -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Birds -- Reproduction ; Ornithology
Abstract:  [cat] Primeres notes sobre la biologia reproductiva del ferrerico blau Cyanistes caeruleus balearicus a Mallorca. en aquest article es presenten els resultats de l’estudi de la biologia reproductiva del ferrerico blau Cyanistes caeruleus ssp. balearicus obtinguts gràcies al seguiment de la seva reproducció durant el 2008 i 2009 en caixes niu instal·lades al camí des Correu, Mallorca. S’estudiaren 22 nius dels quals s’exposen les dades sobre la fenologia reproductiva i paràmetres com la mida de la posta, èxit reproductor, en l’eclosió i vol dels polls, entre d’altres. es va trobar una lleugera variació entre les dates de posta dels dos anys. la data mitjana de posta va ser el 29 d’abril i la mitjana d’ous posts fou 8. el nombre de polls volats per niu va ser de 6,55. ; [eng] First notes on the breeding biology of the Blue Tit Cyanistes caeruleus balearicus in Mallorca. This article presents breeding results of the Blue Tit obtained during the springs of 2008 and 2009 in a nest-box study at the Mallorcan locality of camí des Correu. Twenty-two nests have been recorded. Reproductive phenology and parameters as clutch size, breeding, hatching and fledging success have been measured. There was a light variation on laying dates between the two years. Mean laying date was 29th April with a mean of 8 eggs. The number of young fledglings per nest was 6,55.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2009, Vol. 24, pp. 49-56
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess