Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     The avifauna of ses Fontanelles, Palma Bay (Mallorca, Balearic islands)
Autor/es Khan, Zeeba ; González, Juan Miguel ; Traveset, Anna
Matèries en català: Ocells -- Illes Balears -- Mallorca ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Birds -- Spain --Illes Balears -- Majorca ; Ornithology
Abstract:  [eng] The Avifauna of Ses Fontanelles, Palma Bay (Mallorca, Balearic Islands). Ses Fontanelles is all that remains of a large wetland area that once covered an extensive part of the Bay of Palma. despite heavy modification and urban development pressures, it still remains an area of interest for bird conservation. Censuses were made during the spring of 2009 and 2010 and during autumn 2009. A total of 46 species were found to be using the area, 23 of these could be year-round residents. This number is augmented each year by passing migrants, as well as summer and winter visitors. Those habitats considered to be the most important for conservation are the reed beds and the inundated areas. The bird species considered to be the most important for conservation is the water rail Rallus aquaticus. it is hoped that the findings of this study will inform decision making on the eventual restoration of the area. ; [cat] L’Avifauna de ses Fontanelles, Badia de Palma (Mallorca, Illes Balears). Ses Fontanelles és el que queda d’un gran zona humida que van cobrir una àmplia zona de la badia de Palma. Tot i la greu modificació i les pressions de desenvolupament urbà, segueix sent una àrea d’interès per a la conservació de les aus. els censos es van realitzar durant la primavera de 2009 i 2010 i durant la tardor de 2009. 46 espècies es van trobar a la zona, 23 d’ells com residents tot d’any. Aquest nombre s’incrementa cada any que passa amb els migrants, així com els visitants d’estiu i d’hivern. els hàbitats considerats com els més importants per a la conservació són els canyissars i les zones inundades. l’espècie d’au que es considera més important per a la conservació és la polla de ropit Rallus aquaticus. S’espera que els resultats d’aquest estudi contribuiran a la presa de decisions sobre l’eventual restauració de la zona.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2009, Vol. 24, pp. 37-48
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess