Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Índexs d’abundància i tendències poblacionals dels ocells comuns de Menorca segons les dades del programa SOCME. Període 2003-2008
Autor/es Julià, Lluc ; Herrando, Sergi ; Anton, Marc ; Carreras, David ; Pons-Fàbregas, Catalina
Matèries en català: Ocells -- Illes Balears -- Menorca ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Birds -- Spain -- Balearic Islands -- Minorca ; Ornithology
Abstract:  [cat] Índexs d’abundància i tendències poblacionals dels ocells comuns de Menorca segons les dades del Programa SOCME. Període 2003-2008. S’analitzen les dades recollides durant els primers 6 anys de seguiment gràcies a les quals podem deduir les abundàncies i les tendències poblacionals de les espècies més comunes a Menorca. les abundàncies es representen en individus/km, mentre que les tendències es representen segons la tendència mitjana anual i seguint els criteris de l’European Bird Census Council. ; [eng] Abundance indices and population trends in common birds in Menorca taken from data from the SOCME programme. Period 2003-2008.We use the data gathered during the first six years of this programme to analyse the abundancies and trends in the populations of the commonest bird species in Menorca. Abundancies are represented in birds/km, while the trends are presented as the average annual trend following the criteria of the european Bird Census Council ; [spa] Índices de abundancia y tendencias poblacionales de las aves comunes de Menorca según los datos del Programa SOCME. Periodo 2003-2008. Se analizan los datos recogidos durante los primeros 6 años de seguimiento gracias a los cuales podemos deducir las abundancias y las tendencias poblacionales de las especies más comunes en Menorca. las abundancias se representan en individuos/ km, mientras que les tendencias se representan según la tendencia promedio anual y siguiendo los criterios criteris del European Bird Census Council.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2009, Vol. 24, pp. 17-26
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess