Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Annex II: estatus de l'avifauna balear
Autor/es Comité editorial
Matèries en català: Fauna -- Illes Balears ; Ocells -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Fauna -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Aves -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Zoology -- Spain -- Balearic Islands ; Ornithology
Abstract:  Abstract not available
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2007, Vol. 22, pp. 279-289
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess