Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Comentaris a les llistes d'aus capturades a Mallorca de B. Nadal, període 1970-1982
Autor/es Jurado, Jesús R. ; Vicens, Pere
Matèries en català: Ocells -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Bird trapping -- Spain-- Balearic Islands -- Mallorca ; Ornithology
Abstract:  [cat] Comentaris a les llistes d’Aus capturades a Mallorca, període 1970- 1982. El present article és un recull de comentaris i observacions sobre les espècies més interessants que s’anomenen al treball d’en Bartomeu Nadal. Es fa una comparació dels estatus actuals de les espècies de les llistes amb la quantitat d’exemplars capturats i les dates de captura. Per algunes espècies es suggereix un canvi de l’estatus actual. ; [eng] Commentaries on the lists of Birds captured in Mallorca by B. Nadal, during the periods 1970-1982. This article is the recollection of commentaries and observations on the most interesting species mentioned in Tomeu Nadal’s work.We compare the current status of the species on his lists with the quantity and dates of the birds captured. For some of the species a change of status is suggested.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2007, Vol. 22, pp. 33-36
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess