Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Els noms d'aucells recomanats en l'àmbit balear
Autor/es Mayol, Joan ; Jurado, Jesús R. ; Costa, Santi ; Escandell, Antoni ; Moll, Francesc ; Palerm, Joan Carles ; Rayó, Miquel ; Miralles, Joan ; Ramon, Magdalena ; Barceló, Bàrbara
Matèries en català: Ocells -- Nomenclatura -- Illes Balears ; Ocells -- Illes Balears -- Inventaris ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Baleares (Comunidad Autónoma) -- Inventarios ; Aves -- Nomenclatura -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Birds' name ; Ornithonomy ; Birds -- Spain -- Balearic Islands -- Inventories ; Birds -- Nomenclature -- Spain -- Balearic Islands ; Ornithology
Abstract:  [cat] Els noms d’aucells recomanats en l’àmbit balear. El present article inclou la llista de noms d’aucells d’ús recomanat a l’àmbit balear, elaborat per ornitòlegs de totes les illes, amb la supervisió de la Universitat de les Illes Balears, i descriu els objectius i el procés amb els quals ha estat elaborada. ; [eng] Recommended names of birds in the Balearic context. This article includes the list of recommended bird names for use in the Balearic context, developed by ornithologists from all the islands, under the supervision of the University of the Balearic Islands, and describes the objectives and the process which led to their determination.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2006, Vol. 21, pp. 1-13
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess