Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El seguiment d'aucells comuns a les Balears (SAC) 2005/06
Autor/es Mayol, Joan
Matèries en català: Ocells -- Classificació -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Clasificación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Birds -- Classification -- Spain -- Balearic Islands ; Ornithology
Abstract:  [cat] El seguiment d’aucells comuns a les Balears (SAC) 2005/06. Es presenten els resultats del tercer any de seguiment d’aucells comuns a les Balears (programa SAC), obtinguts pels 41 col·laboradors del programa, els quals han efectuat 165 itineraris, amb un total de 78.733 aus registrades, corresponents a 161 espècies. Aquestes observacions es presenten tabulades per a cada una de les quatre sortides anuals. Es presenten també les llistes d’espècies més comuns, de primavera i d’hivern, amb la seva variació anual. Finalment, es destaquen els efectes de l’ona de fred del passat hivern, i la detecció d’una gran hivernada d’aus nòrdiques l’hivern 2005/06. ; [eng] Monitoring common birds in the Balearic Islands (SAC) 2005/06. Results are presented of the third year of common birds census in the Balearic Islands (SAC programme). 41 participants made 165 itineraries and recorded a total of 78.733 birds of 161 species. The results are presented in tables, one for each period, with indices to allow for comparisons between years. We also present lists of more common species, in spring and in winter, with annual variation rates. Finally, changes in abundance of some insectivorous sedentary species are presented, in relation to the exceptional cold period of the past winter, and also changes in abundance of the most important woodland species in the three years of the SAC programe.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2005, Vol. 20, pp. 45-57
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess