Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La boscarla mostatxuda Acrocephalus melanopogon a s'Albufera de Mallorca
Autor/es Vicens, Pere ; Rebassa, Maties
Matèries en català: Àguiles -- Illes Balears ; Parc Natural de s'Albufera de Mallorca(Illes Balears) ; Ornitologia
Matèries en castella: Parque Natural de s'Albufera de Mallorca
Matèries en anglès: Eagles -- Spain -- Balearic Islands ; National parks and reserves -- Spain -- Balearic Islands -- Mallorca (S'Albufera) ; Ornithology
Abstract:  [cat] La boscarla mostatxuda Acrocephalus melanopogon a s’Albufera de Mallorca. S’Albufera de Mallorca compta amb una població molt important de boscarla mostatxuda Acrocephalus melanopogon, estimada per diferents autors entre 900 i alguns milers de colles. Sembla desprendre’s, dels recomptes realitzats al Parc aquests darrers anys, que la densitat de la població local és altament fluctuant d’any en any, probablement com a conseqüència d’alguns factors ambientals, entre els quals destaquen els incendis de canyet, principalment, i també la salinitat de les aigües i la intensitat de la pastura amb bestiar. ; [eng] The moustached warbler Acrocephalus melanopogon at the Albufera de Mallorca. The Albufera de Mallorca hosts a very strong population of the moustached warbler Acrocephalus melanopogon, estimated by different authors at between 900 and several thousand pairs. Censuses undertaken at the Parc in recent years suggest considerable annual fluctuations in the density of the local population, probably due to a number of environmental factors of which reed-bed fires, in particular, water salinity and intensity of livestock grazing are the most important. ; [spa] El carricerín real Acrocephalus melanopogon a S’Albufera de Mallorca. S’Albufera de Mallorca cuenta con una población muy importante de carricerín real Acrocephalus melanopogon, estimada por diferentes autores entre 900 y algunos miles de parejas. Parece desprendrerse, de los censos realizados en el parque en estos últimos años, que la densidad de la población local es altamente fluctuante de año en año, probablemente como consecuencia de algunos factores ambientales, entre los que destacan los incendios del cañizo, principalmente, y tambien la salinidad de las aguas y la intensidad del pastoreo con ganado.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2005, Vol. 20, pp. 33-43
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess