Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Resultats preliminars de la quantificació de la població reproductora d'ocell de tempesta Hydrobates pelagicus melitensis de l'illot de s'Espartar
Autor/es García-Gans, Francisco Javier ; Santana, Carles ; Tornero, Juan Antonio ; Català, Francisco Javier
Matèries en català: Ocells -- Nius -- Illes Balears -- Eivissa ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Nidos -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Birds Nests -- Spain -- Balearic Islands -- Ibiza ; Ornithology
Abstract:  [cat] Resultats preliminars de la quantificació de la població reproductora d’ocell de tempesta Hydrobates pelagicus melitensis de l’illot de s’Espartar. S’ha iniciat la quantificació de la població d’ocell de tempesta (Hydrobates pelagicus melitensis) a l’illot de s’Espartar (parc natural de cala d’Hort). La població nidificant en aquest enclavament ja era congenuda i valorada com a important en el context de la situació de l’espècie en la Mediterrània Occidental. S’ha estimat aquesta població reproductora fent servir dues metodologies complementàries, per recompte d’exemplars en uns transsectes nocturns i per mètode de captura i recaptura amb tècniques d’anellament científic. Els recomptes donen unes xifres de 4.230 individus per al mes de juny i de 2.300 per al juliol. S’ha capturat un total de 580 individus, amb 8 recuperacions. És necessari un major nombre de mostres per a extreure’n dades concloents. ; [eng] Preliminary results on the quantifying of the European Stormpetrel Hydrobates pelagicus melitensis breeding population on s’Espartar islet. Apreliminary quantification of the population of the European Storm-petrel has been conducted on s’Espartar islet (Parc Natural de Cala d’Hort). The breeding population at this site is considered important regarding the situation of this species in the West Mediterranean basin. The breeding population has been estimated by means of two complementary methods, through nocturnal line transects and through catching and marking using scientific ringing. The results show 4.230 individuals in June and 2.300 in July. Atotal of 580 individuals were captured and marked, 8 of those were recaptured birds. In order to obtain definitive results more sampling is required.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2004, Vol. 19, pp. 45-49
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess