Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Els recomptes d'aucells al parc natural de s'Albufera de Mallorca
Autor/es Vicens, Pere
Matèries en català: Ocells -- Illes Balears -- Inventaris ; Parcs naturals -- Illes Balears -- Mallorca -- (S'Albufera) ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Parque Natural de s'Albufera de Mallorca
Matèries en anglès: Birds -- Spain -- Balearic Islands -- Inventories ; National parks and reserves -- Spain -- Balearic Islands -- Mallorca (S'Albufera) ; Ornithology
Abstract:  [cat] Els recomptes d’aucells al Parc Natural de s’Albufera de Mallorca. En aquest article s’exposen els mètodes que, des de fa més de 17 anys, s’utilitzen al Parc Natural de s’Albufera de Mallorca per estudiar l’evolució de les poblacions ornítiques i la seva relació amb la gestió que s’hi du a terme. S’expliquen i es detallen breument quins són i com són els recomptes que, mes a mes i any rera any, van acumulant les dades que reflecteixen la situació de l’avifauna del Parc: transectes de cants territorials, recomptes d’aus aquàtiques, seguiment de l’evolució del nombre de parelles de les espècies nidificants entre altres. Quan, com, on i perquè es fan i es desenvolupen cada un dels mètodes descrits. ; [eng] Bird census work at the Parc Natural de s’Albufera de Mallorca. This article presents the methods which have been used over the last 17 years at the Parc Natural de s’Albufera de Mallorca in order to study the development of the bird populations and their relation to the management carried out. It explains and briefly describes the the form of the censuses (what and how) which month by month and year by year accumulate data reflecting the situation of the birds in the Parc: transects for territorial songs, waterbird counts, and monitoring of numbers of breeding pairs, amongst others. How much, how, where, why and the development of each of the methods are described.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2004, Vol. 19, pp. 35-44
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess