Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Recompte i paràmetres reproductors de la població balear del falcó marí Falco eleonorae a l'any 2004
Autor/es Bonnín, Jaume
Matèries en català: Ocells -- Illes Balears -- Inventaris ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Baleares (Comunidad Autónoma) -- Inventarios
Matèries en anglès: Birds -- Spain -- Balearic Islands -- Inventories ; Ornithology
Abstract:  [cat] Recompte i paràmetres reproductors de la població balear del falcó marí Falco eleonorae l’any 2004. Al llarg de l’estiu de 2004, s’ha realitzat un recompte d’exemplars a totes les localitats on cria el falcó marí, Falco eleonorae, a les Illes Balears, que ha donat un total de 1.257 individus i una proporció entre ambdues fases de coloració d’1 de fosc per cada 3.5 de clars (n=63). S’ha fet un estudi dels paràmetres reproductors de l’espècie per a la població balear. El treball de camp s’ha realitzat a 5 colònies diferents. El total de nius estudiats ha estat de 62. La quantitat mitjana de la posta és de 2.4 ous per colla i la productivitat es d’1.6 polls per niu. La posta es produeix principalment entre el 20 i el 31 de juliol i l’eclosió entre el 20 d’agost i els primers dies de setembre. El 25 de setembre ja s’observen polls volant. ; [eng] Census and breeding parameters of Eleonora’s Falcon Falco eleonorae in the Balearic islands in 2004. A census of birds in all the breeding colonies of Eleonora’s Falcon was carried out during the summer of 2004. A total of 1.257 birds was counted with a proportion of 1 dark phase to 3.5 light phase (n = 63). Astudy was also carried of the breeding parameters in five of the colonies and 62 nests were controlled. Egg laying took place principally between 20 and 31 july with a mean clutch size of 2.4 eggs/pair. Hatching took place between 20 august and early september and fledging from 25 september onwards with chick production of 1.6 chicks/nest..
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2004, Vol. 19, pp. 1-9
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess