Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Resultats del seguiment d'aucells comuns a les Balears (SAC), Any 2003
Autor/es Mayol, Joan
Matèries en català: Ocells -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Birds -- Spain -- Balearic Islands ; Ornithology
Abstract:  [cat] Resultats del seguiment d'aucells comuns a les Balears (SAC), any 2003. L'any 2003 s'ha iniciat el Seguiment d'Aucells Comuns a les Balears, seguint el mètode que s'usa a Catalunya, Suècia i Anglaterra. Es descriu el procediment, els col·laboradors i itineraris, i es presenten els resultats del primer any, sobre els 71.930 registres de 167 espècies. Els gràfics indiquen la quantitat absoluta d'espècies detectades a cada grup d'itineraris, per illes; i el nombre absolut d'individus detectats. L'avifauna de les Balears resulta especialment nombrosa i diversa a l'hivern. S'han ideat i aplicat dos índexs que permeten comparar la dispersió de cada espècie, i la seva densitat relativa. Les taules 4 i 5 presenten els resultats generals: nombre absolut d'individus detectats als itineraris, i índex per a cada espècie, als dos grups d'itineraris primaverals i hivernals, respectivament. Les taules 6 a 9 presenten les espècies més abundants i més difoses, respectivament, a primavera i hivern. Finalment, s'inclouen comentaris per grups, com a exemple de l'interès del projecte. ; [eng] Results of Common Birds Monitoring Programme (SAC) in the Balearic Islands, year 2003. In 2003, a common birds monitoring programme in Balearics has started, with the same method used in Catalonia, Sweden or Great Britain. Here we resume the procedure, collaborators list and itineraries, and we present the results of this first year. 167 species have been recorded, with 71.930 total individuals. Graphics present the absolute number of species recorded at each group of itineraries, by island; and the total number of individuals recorded. The bird fauna of theBalearics is specially abundant and diverse in wintertime. We present two indexes to compare the dispersal and the density of each species. Table 4 and 5 resume the general results: absolute number of individuals recorded, and indexes, for each group of itineraries, spring and winter. Tables 6 to 9 present the top ten species in abundance and in dispersion, in springtime and winter time. Finally, some comments for most common groups are presented, as examples of the interest of the project.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2003, Vol. 18, pp. 53-70
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess