Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Observacions d'aus marines des de punts estratègics de la costa mallorquina
Autor/es Rebassa, Maties
Matèries en català: Ocells aquàtics -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves acuáticas -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Water birds -- Spain -- Balearic Islands ; Ornithology
Abstract:  [cat] Observacions d'aus marines des de punts estratègics de la costa mallorquina. Es presenten els principals resultats d'un estudi desenvolupat a la costa mallorquina, adreçat a avaluar la composició i variació al llarg de l'any de la comunitat litoral d'aus marines. La diversitat específica ha resultat ser baixa, com a conseqüència de la gran dominància que presenten les tres espècies més abundants (gavina vulgar Larus cahinnans, baldritja Puffinus mauretanicus i virot Calonectris diomedea). L'hivern i la primavera han estat les temporades més riques en espècies, mentre que l'estiu ha estat la més pobra. Tant Calonectris diomedea com Puffinus mauretanicus presenten màxims d'abundància abans de les dates de posta dels ous. ; [eng] Observations of seabirds from strategic points of the Mallorcan coast. The main results are presented of a study established around the Mallorcan coast, set up to evaluate the composition and variation during the year of the inshore seabird community. The species diversity was low, due to the large dominance of the three most abundant species (Yellow-legged Herring Gull Larus (cachinnans) michahellis, Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus and Cory's Shearwater Calonectris diomedea). The winter and spring were the seasons of greatest species richness and the summer the poorest. Both Cory's and Balearic Shearwaters were most abundant prior to egg-laying dates.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2003, Vol. 18, pp. 39-51
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess