Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Evolució de la població dels ardeids al parc natural de s'Albufera de Mallorca
Autor/es Vicens, Pere
Matèries en català: Ocells -- Illes Balears -- Mallorca ; Parcs naturals -- Illes Balears -- Mallorca -- (S'Albufera) ; Ornitologia
Matèries en castella: Parque Natural de s'Albufera de Mallorca
Matèries en anglès: Birds -- Spain --Illes Balears -- Majorca ; Ornithology
Abstract:  [cat] Evolució de la població dels Ardeids al Parc Natural de s'Albufera de Mallorca. Se presenta la hivernada i nidificació de la població dels Ardeids al Parc Natural de s'Albufera de Mallorca des de 1986 fins al 2004. El resultat, acompanyant l'evolució positiva d'aquest grup d'aucells a la Mediterrània, ha estat un augment significatiu del nombre d'espècies detectables i, sobretot, la seva abundància al llarg de l'any. S'ha constatat la recuperació d'espècies emblemàtiques i mítiques de la comarca, com la queca Botaurus stellaris; la sedentarització de l'orval Nycticorax nycticorax, de l'esplugabous Bubulcus ibis i de l'agró blanc Egretta garzetta amb una colònia reproductora que ha anat creixent de cada any, i l'augment de la hivernada del quequí Ixobricus minutus, que abans solament es comportava com a migrant i reproductor estival. En la hivernada s'ha passat dels 74 exemplars i solament 2 espècies a l'any 1986 als 914 exemplars i 7 espècies al 2004. En allò que fa referència a la reproducció també hi ha canvis substancials: de les 30 parelles d'una sola espècie a 1986 s'ha passat a les 333 parelles de 6 espècies al 2003. ; [eng] Developments in the population of the Ardeids in the Parc Natural de s'Albufera de Mallorca. In this paper we present the results of the wintering and breeding population from the year 1986 to 2004 in the Parc Natural de s'Albufera de Mallorca. A clear increase, also helped by the positive development of this group of birds in the Mediterranean area, is shown and there abundance during all the year. Emblematic species such as the Bittern Botaurus stellaris have increased; the Night Heron Nycticorax nycticorax, the Cattle Egret Bubulcus ibis have become sedentary ; the Little Egret Egretta garzetta have a increasing breeding colony and every year the numbers of wintering Little Bittern Ixobricus minutus, are bigger. In the winter of 1986 only 74 individuals of 2 species were recorded, in the year 2004, 914 individuals of 7 species were recorded. The breeding records have also shown changes: from 30 pairs of one species in 1986 to 333 pairs of 6 species in 2003.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2003, Vol. 18, pp. 27-36
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess