Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Preliminary observations on the feeding habits and habitats of crossbills Loxia curvirostra balearica a la península de Formentor, MallorcaObservacions preliminars del comportament i de l'hàbitat alimentaris del trencapinyons Loxia curvirostra balearica a la península de Formentor, Mallorca
Autor/es Summers, Ron W. ; Kaletja-Summers, Bozena
Matèries en català: Ocells -- Alimentació -- Illes Balears -- Mallorca (Formentor) ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Alimentación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Birds -- Feeding and feeds -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca (Formentor) ; Ornithology
Abstract:  [eng] Preliminary observations on the feeding habits and habitats of Crossbills Loxia curvirostra balearica at Cape Formentor, Majorca. A study of the feeding habits and habitats of crossbills Loxia curvirostra balearica was carried out, primarily in Aleppo Pine Pinus halepensis forests on Cape Formentor, Majorca in October 2002. Crossbills either removed green cones (those that would shed seeds in the following year) from live trees, or left them in situ on a fire-damaged tree, prior to prising back the scales to remove the seeds. Cones that were removed had an average length of 44.1 mm (range 28-59 mm) and most (92.6%) had all the scales prised back. Proximal scales were prised back before the distal ones. Aleppo Pine cones have thick stalks and may pose a limit to the size of cones that crossbills can remove, because cones over 90 mm in length occur. The crossbills fed in overstorey trees with an average diameter at breast height of 43 cm and height of 16.3 m. The average density of surrounding pines was 223 trees per ha. These values were similar to the available overstorey trees. ; [cat] Observacions preliminars del comportament i de l'hàbitat alimentaris del trencapinyons Loxia curvirostra balearica a la península de Formentor, Mallorca. L'octubre de 2002 es va realitzar un estudi de l'ecologia alimentària del trencapinyons en els boscos de pi blanc Pinus halepensis de la península de Formentor, Mallorca. Els trencapinyons aprofitaren tant pinyes verdes (aquelles que haurien deixat anar els pinyons l'any següent) d'arbres vius com pinyes d'arbres cremats, separant les esquames i extreient les llavors. Les pinyes usades tengueren una longitud mitjana de 44,1 mm (rang de 28-59 mm) i en la majoria (92,6%) es trobaren totes les esquames separades. Les esquames proximals foren separades abans que les distals. Els trencapinyons semblen seleccionar per alimentar-se les pinyes més petites, atès que se'n poden trobar de més de 90 mm de longitud; els peduncles (tiges) gruixats de les pinyes podrien suposar un límit al tamany de pinya explotable. Els trencapinyons s'alimentaren en arbres amb un diàmetre mitjà del tronc a l'altura del pit (DBH) de 43 cm i altura mitjana de 16,3 m. La densitat mitjana de pins als voltants dels pins visitats fou de 223 arbres/ha. Aquets valors foren similars als dels arbres madurs amb provisió de pinyes disponibles.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2003, Vol. 18, pp. 1-15
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess