Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Annex III: llista de rareses
Autor/es Comité editorial
Matèries en català: Ocells -- Classificació -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología ; Aves -- Clasificación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Birds -- Classification -- Spain -- Balearic Islands ; Ornithology
Abstract:  Abstract not available
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2002, Vol. 17, pp. 263-264
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess