Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Homologació de rareses ornitològiques a Balears. Informe de 2002
Autor/es López-Jurado, Carlos
Matèries en català: Ocells -- Classificació -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Clasificación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Birds -- Classification -- Spain -- Balearic Islands ; Ornithology
Abstract:  [cat] Homologació de rareses ornitològiques a Balears. Informe de 2002. Dotzè informe anual que presenta el Comitè de Rareses Ornitològiques del GOB. S'han homologat 18 registres, corresponents a les següents espècies, moretó cabussó Aythya marila, esmerla Falco columbarius, guàtlera maresa Crex crex, fuell de collar Charadrius morinellus, cucui reial Clamator glandarius, bosqueta pàl·lida Hippolais pallida, busqueret emmascarat Sylvia hortensis, busqueret xerraire Sylvia curruca, capsigrany d'esquena roja Lanius collurio, gralla de bec vermell Pyrrhocorax pyrrhocorax i hortolà groc Emberiza citrinella. També hi incloem, 14 observacions a Balears homologades pel Comité de Rarezas de la SociedadEspanola de Ornitologia (CR-SEO) corresponent a l'informe de 2000, hi destaquen quatre registres homologats per primera vegada a les Balears, l'agró dimorf Egretta gularis, l'oca egípcia Alopochen aegyptiacus, l'ull de bou fosc Phylloscopus fuscatus, i l'estornell rosat Sturnus roseus. La resta d'observacions són l'ànnera canyella Tadorna ferruginea, sel·la alablava Anas discors, titina citrina Motacilla citreola, ull de bou de dues retxes Phylloscopus inornatus, i el menjamosques de collar Ficedula albicollis. ; [eng] Homologation of bird rarities in theBalearics. Report 2002. Twelveth annual report presented by the GOB Committee of Ornitologic Rarities, 18 reports have been homologated corresponding to the following species, Scaup Aythya marila, Merlin Falco columbarius, Corncrake Crex crex, Dotterel Charadrius morinellus, Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius, Olivaceous Warbler Hippolais pallida, Orphean Warbler Sylvia hortensis, Lesser Whitethroat Sylvia curruca, Red-backed Shrike Lanius collurio, Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax and Yellowhammer Emberiza citrinella. We also include 14 observations sighted in the Balearic Islands which were homologated by the Committee of Rarities of the Spanish Society of Ornitolology (CR-SEO) in its annual report of 2000. Two of these observations stand out because it is the first time they have been homologated in the Balearic Islands: Western Reef Egret Egretta gularis, Egyptian Goose Alopochen aegyptiacus, Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus and Rosy Starling Sturnus roseus. The rest of the observations are the Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea, bluewinged Teal Anas discors, Citrine Wagtail Motacilla citreola, Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus and Collared Flycatcher Ficedula albicollis.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2002, Vol. 17, pp. 99-113
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess