Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Estructura, funcionament i projectes de l'Institut Català d'Ornitologia (ICO)
Autor/es Gargalló, Gabriel
Matèries en català: Institut Català d'Ornitologia ; Ornitologia
Matèries en castella:
Matèries en anglès: Ornithology
Abstract:  [cat] Estructura, funcionament i projectes de l'Institut Català d'Ornitologia (ICO). L'Institut Català d'Ornitologia (ICO), ha esdevingut un centre de referència a Catalunya pel que fa al desenvolupament de programes de recerca aplicats al seguiment i avaluació de l'estat de conservació de l'avifauna. Es comenta com està estructurat i quin és el plantejament de treball bàsic de l'ICO. Un dels principals objectius de l'ICO és el desenvolupament i implementació de programes de seguiment que requereixen de la participació de gran nombre de col·laboradors. ; [eng] Structure, functioning and projects of the Institut Català d'Ornitologia (ICO). The Institut Català d'Ornitologia (ICO) has become a point of reference in Catalonia in relation to the development of projects studying and evaluating the state of conservation of birds. Its structure and basic work planning is commented. One of the main objectives of the ICO is to develop and implement monitoring programs that require the participation of great number of volunteers.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2002, Vol. 17, pp. 93-96
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess