Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Encarregats d'àrea: una xarxa de col·laboradors per a la conservació dels aucells
Autor/es Viada, Carlota
Matèries en català: Sociedad Española de Ornitología ; Ornitologia
Matèries en castella:
Matèries en anglès: Ornithology
Abstract:  [cat] Encarregats d'àrea: una xarxa de col·laboradors per a la conservació dels aucells. La Sociedad Española de Ornitología SEO/BirdLife té establert, des de 1992, una xarxa d'Encarregats d'Àrea que, de manera voluntària, vigilen l'estat de conservació de les 391 IBA identificades a l'Estat espanyol (Àrees Importants pels Aucells, en el seu acrònim anglès). Aquest programa de seguimient pretén identificar les amenaces que poden afectar les poblacions d'aucells o els seus hàbitats abans que sigui irremeiable, facilitant l'intervenció del Departament de Conservació de SEO/BirdLife. L'article resumeix els principals objetius del Programa d'IBA, com funciona la Xarxa d'Encarregats d'Àrea aixi com les intervencions de conservació més rellevants duites a terme per SEO/BirdLife a les 20 IBA de Balears. ; [eng] Area Manager: a network of collaborators for the conservation of birds. The Spanish Society of Ornithology SEO/Birdlife has established since 1992 a network of Area Managers, who invigilate voluntarily the 391 IBA identified in Spain. With this programme, we aim to detect threats that could affect bird populations or its habitats before it is to late, so the Department of Conservation of the SEO/Birdlife can intervene effectively. This article gives a summary of the principal objectives of the IBA Program, how the network works and which have been the most important interventions in conservation of the SEO/Birdlife in the 20 IBA of the Balearics.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2002, Vol. 17, pp. 87-91
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess