Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Situació de la milana Milvus milvus a Mallorca
Autor/es Adrover, Jaume ; Muñoz, Antoni ; Riera, Joan
Matèries en català: Ocells -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Birds -- Spain -- Balearic Islands -- Mallorca ; Ornithology
Abstract:  [cat] Situació de la milana Milvus milvus a Mallorca. La milana Milvus milvus ha patit una acusada minva poblacional les darreres dècades a Mallorca. La informació aconseguida després de 3 anys d'investigació apunta a l'ús il·legal de verí com la causa fonamental de mortalitat d'aquesta espècie a Mallorca: un 78'5% dels exemplars trobats morts els darrers anys moriren per consum de verí. L'alta mortalitat confirmada en la població immadura, i que probablement afecta també la població adulta, col·loca aquesta espècie en risc d'extinció en pocs anys si es manté la tendència observada. ; [eng] Situation of the RedKite Milvus milvus in Mallorca. The Red Kite Milvus milvus has suffered a big decrease in its population in Mallorca during the last decades. After 3 years of investigation it all points to the fact of illegal use of poison as the cause of mortality of this species in Mallorca: 78% of the individuals found in the last years died from poison. The high mortality in the immature and adult population puts this species on the borders of extinction in few years time if the use of illegal poison continues.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2002, Vol. 17, pp. 41-45
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess