Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Registres ornitològics
Autor/es González, Juan Miguel ; Rebassa, Maties ; López-Jurado, Carles ; Martinez, Oliver ; Garcia, David ; Costa, Santiago
Matèries en català: Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología
Matèries en anglès: Ornithology
Abstract:  Abstract not available
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2001, Vol. 16, pp. 83-171
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess