Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Seguiment de la colònia de cria de virot Calonectris diomedea a l'illot des Pantaleu
Autor/es Genovart, Meritxell
Matèries en català: Ocells -- Nius -- Illes Balears -- Mallorca (Pantaleu) ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Nidos -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Birds -- Nests -- Spain -- Balearic Islands -- Mallorca (Pantaleu) ; Ornithology
Abstract:  [cat] Amb la finalitat d'estudiar la biologia reproductora del virot Calonectris diomedea, i estimar el nombre de parelles reproductores a l'illot des Pantaleu (Parc Natural de sa Dragonera, Mallorca), es va dur a terme un seguiment d'aquesta colònia durant la temporada de cria del 2001. A l'estudi s'analitzen les possibles causes de pèrdues d'ous i de polls i es fa una comparació dels paràmetres reproductors d'aquesta colònia amb d'altres obtinguts a altres localitats del Mediterrani i de l'Atlàntic. ; [eng] A series ofstudies ofthe breeding colony of Cory's Shearwater Calonectris diomedea at Illot des Pantaleu. The breeding biology of Cory's Shearwater Calonectris diomedea was studied in the small island of Pantaleu (Natural Park of sa Dragonera, Mallorca) during the breeding season of 2001.1 analysed the causes of clutch failures in that colony. Breeding parameters from this colony were also compared with those of other sites in the Mediterranean and the Atlantic.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2001, Vol. 16, pp. 23-27
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess