Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Nous avenços en el coneixement dels ocells fòssils de les Balears
Autor/es Alcover, Josep Antoni
Matèries en català: Fòssils -- Illes Balears ; Ocells -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Fósiles -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Fossils -- Spain -- Balearic Islands ; Birds -- Spain -- Balearic Islands ; Ornithology
Abstract:  [eng] Progress in the knowledgement on the fossil birds from the Balearic Islands. A summarised update of the knowledges on fossil birds from the Balearic islands is presented. In the last ten years, a considerable increasing of paleornithological information accounted. Several new taxa have been described (e.g., Scolopax carmesinae SEGUÍ 1999, Pica mourerae SEGUÍ 2001, Pterodromoides minoricensis SEGUÍ et al. 2001, Camusia quintanai SEGUÍ 2002), the faunistic lists considerably increased and the palaeocological study of the bird communities started. ; [cat] Es presenta una actualització de les informacions paleornitològiques disponibles a les Balears. Durant els darrers deu anys s'ha produït un avenç considerable en el coneixement de les ornitofaunes del passat de les Balears. S'han descrit diferents taxa nous per a la ciència (e.g., Scolopax carmesinae SEGUÍ 1999, Pica mourerae SEGUÍ 2001, Pterodromoides minoricensis SEGUÍ et al. 2001, Camusia quintanai SEGUÍ 2002), s'han incrementat considerablement els llistats faunístics i s'ha iniciat l'estudi paleoecològic de les comunitats ornítiques.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2001, Vol. 16, pp. 3-13
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess