Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Registres ornitològics
Autor/es Riera, Joan ; González, Juan Miguel ; López-Jurado, Carles ; Martínez, Oliver ; Palerm, Joan Carles
Matèries en català: Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología
Matèries en anglès: Ornithology
Abstract:  Abstract not available
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2000, Vol. 15, pp. 51-156
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess