Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Homologació de rareses ornitològiques a Mallorca i Formentera. Informe de 2000
Autor/es López-Jurado, Carlos
Matèries en català: Ocells -- Illes Balears -- Mallorca ; Ocells -- Illes Balears -- Formentera ; Ocells -- Classificació -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Clasificación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Birds -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca ; Birds -- Spain -- Balearic Islands -- Formentera ; Birds -- Classification -- Spain -- Balearic Islands ; Ornithology
Abstract:  [cat] Desè informe anual que presenta el Comitè de Rareses Ornitològiques del GOB a Mallorca i Formentera S'han presentat 13 registres, corresponents a 10 espècies, de les quals s'homologuen 10 registres (el 76%). S'homologa i es registra per primera vegada el coaric Aegithalos caudatus. La resta d'observacions són de sel·la marbernca Marmaronetta angustirostris, gavina cendrosa Larus canus, miula Athene noctua, busqueret xerraire Sylvia curruca, capsigrany d'esquena roja Lanius collurio, verderol menut Serinus citrinella i pinsà trompeter Bucanetes githagineus. També hi incloem 16 observacions a Balears corresponents a 11 espe`cies homologades pel Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología, en què destaca un registre homologat per primera vegada a Espanya, l'àguila pmerània Aquila pomarina. També destaquen, per ser la primera vegada que s'homologuen a les Balears, el pelic+a rosat Pelecanus rufescens, l'oca petita Anser erythropus, el busqueret garriguer subespècie oriental Sylvia cantillans albistriata i el capsigrany pàl·lid Lanius isabellinus. La resta d'observacions són d'ànnera canyella Tadorna ferruginea, menjamosques barba roig Ficedula parva, manjamosques de collar Ficedula albicollis, pinsà carminat Carpodacus erythrinus, hortolà petit Emberiza pusilla i hortolà capnegre Emeriza melanocephala. ; Homologation of bird rarities in Mallorca and Formetera. Report 2000. Tenth annual report by the Rarities Committee on Mallorca and Formentera. The number of records received has been 13 corresponding to 10 species, of which 10 have been homologated (76%). The report records for the first time the Long-tailed Til Aegithalos caudatus. The other records are of Marble Teal Marmaronetta angustirostris, Common Gull Larus canus. Little Owl Athenae noctua, Lesser Whitethroat Sylvia curruca, Red-backed Shrike Lanius collurio. Citril Finch Serinus citrinella and Trumpeler Finch Bucanates githagineus. Also there are included 16 records in the Balearic islands belonging to 11 species homologated by the [eng] Cominittee of the Spanish Ornithological Society, of which for the first time in Spain the Lesser Spotted Eagle Aquila pomarína has been homologated. Also for the first time in Balearic Islands Pink-backed Pelican Pelecanus rufescens, Lesser White-fronted Goose Anser erythropus. Subalpine Warhler oriental subspecies. Sylvia canlillans albistriata and Isabelline Shrike Lanius isabellinus. The rest of the records are Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea, Red-breasted Flycateher Ficedula parva, Collared Flycatcher Ficedula albicollis. Connnon Rosefinch Carpodacus eryihrimis. Little Bunting Emberiza pusilla and Black-headed Bunting Emberiza melanocephala.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 2000, Vol. 15, pp. 37-49
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess