Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Estatus del milano negro Milvus migrans en Menorca
Autor/es De Pablo, Félix ; Pons, Juana Maria
Matèries en català: Ocells -- Hàbits i conducta -- Illes Balears -- Menorca ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Birds -- Behavior -- Spain -- Balearic Islands -- Minorca ; Ornithology
Abstract:  [eng] Status of the Black Kite Milvus migrans in Menorca. The work includes 37 new observations of Black Kite Milvus Migrans in Menorca during a period between 1996 and 1998. The observations are distributed along the year, thus proving the regular presence of this species through all the months of the year. The 27% of the records ocurring in winter months (November, December and January), the species have been present during the last 3 years, this confirming the species as a regular (but slender) winter species. The present article aims to extend the present status of the Black Kite from slender migrating species to winter and slender migrating species and non-breeding rare summer species.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 1998, Vol. 13, pp. 31-34
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess