Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Notes sobre la fenologia i selecció de l'hàbitat de la baldritja de les Balears Puffinus mauretanicus
Autor/es Carboneras, Carles
Matèries en català: Ocells -- Hàbits i conducta -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Birds -- Behavior -- Spain -- Balearic Islands ; Ornithology
Abstract:  [cat] La baldritja de les Balears Puffinus mauretanicus és present en nombres importants a la costa catalana. Aquesta presència coincideix amb l'època de màxima productivitat biològica del mar Balear. Es distribueix principalment per les aigües de la plataforma continental, on pesca de manera activa a poca distància de la costa. Sovint forma grans estols sobre moles de peix, principalment a la tardor i a l'hivern. A mesura que avança la temporada, l'aliment esdevé més localitzat i les baldritges es concentren en les poques zones més riques. A finals de juny, pràcticament tot el contingent abandona la Mediterrània i es desplaça fins a la costa atlàntica francesa. L'hàbitat i la fenologia d'aquesta espècie coincideixen més amb la d'altres ocells marins, d'origen atlàntic, que amb els de la baldriga cendrosa o virot Calonectris diomedea. Les zones d'alimentació a la costa catalana poden tenir rellevància per a la conservació de l'espècie. ; [eng] Notes on Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus phenology and habitat selection. Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus is found in important numbers in the coast of Catalonia coinciding with Balearic Sea highest biological productivity period. Balearic Shearwater is mainly distributed on continent shelf waters, where it forages off the coast. It often forms flocks over shoals of fish mainly in autumm and winter. As the season advances, food gets scarce and the Shearwaters concentrate on the few richer areas. By the end of June, all the Balearic Shearwaters leave the Mediterranean and move to the French Atlantic coast. This species habitat and phenology are closer to the rest of Atlantic seabirds than to Cory's Shearwater Calonectris diomedea. Foraging areas on the Catalonian coast might be outstanding for Balearic Shearwater conservation.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 1998, Vol. 13, pp. 13-19
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess