Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Homologació de rareses ornitològiques a Mallorca i Formentera. Informe de 1997
Autor/es López-Jurado, Carlos
Matèries en català: Ocells -- Illes Balears -- Mallorca ; Ocells -- Illes Balears -- Formentera ; Ocells -- Classificació -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Clasificación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Birds -- Spain -- Balearic Islands -- Formentera ; Birds -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca ; Birds -- Classification -- Spain -- Balearic Islands ; Ornithology
Abstract:  [cat] Setè informe anual que presenta el Comitè de Rareses ornitològiques a Mallorca i Formentera, S'han presentat 32 registres. corresponents a 24 espècies. dels que s'homologuen 26 registres (el 81 %). N'excel·leixen les primeres observacions a Mallorca homologades de l'oca del camp Anser fabalis, ànnera d'ulls grocs 8Bucephala clangula, rascletó Porzana parva, gavina de cames roses Larus argentatus,llambritja bengalí Sterna bengalensis, pinsà borroner Pyrrhula pyrhula i hortolà negre Emberizacia. També s'hi inclouen, deu observacions a Balears homologades pel Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología, en destaquen sis regislres homologats per primera vegada per a Balears, el corriol rogenc Tryngites subruficollis, camagroga gros Tringa melanoleuca, escuraflascons de Wilson Phaloropus tricolor, coablanca rossa subespècie occidental Oenanthe hispanica melanoleuca, ull de bou reietó Phylloscopus proregulus i hortolà caranegra Emberiza aureola. La resta d'observacions són el corriol pectoral Calidris melanotos, la titina de Richard Anthus richardi, l'ull de bou de ducs retxes Phylloscopus inornatus i el pinsà carminat Carpodacus erythrinus.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 1997, Vol. 12, pp. 201-218
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess