Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La identitat específica de la baldritja de les Balears: Puffinus Mauretanicus (Lowe) 1921
Autor/es Mayol, Joan
Matèries en català: Ocells -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Birds -- Spain -- Balearic Islands ; Ornithology
Abstract:  [cat] El present article recull la infomlació existent relativa a les diferències entre less baldritges europees i, de forma especial, les que permeten valorar la identitat específica de la població de les Balears. Ateses les diferències morfològiques, fenològiques, genètiques, parasitològiques i elològiques, es considera que està justificat considerar aquesta població com una espècie endèmica, baldritja de les Balcars Puffinus mauretanicus. S'exposen diverses consideracions de caràcter biològic i evolutiu. ; [eng] Data concerning diferences between european species of Puffinus arc compiled and discused, in order lO valorate Ihe speçific idenlity or the Balearic population. Considering morphological, fenologicaL genetics, parasitics and ethological differencies. we consider jUSlified to see this population as an endemic species, Puffinus mauretanicus. Biological and evolutive considerations are also exposed.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 1997, Vol. 12, pp. 3-14
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess