Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Atlas de nidificantes de la isla de Formentera (Baleares). 1995
Autor/es Wijk, Sijpko ; Jaume, Jaume
Matèries en català: Ocells -- Illes Balears -- Formentera ; Ocells -- Nius -- Illes Balears -- Formentera ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Aves -- Nidos -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Birds -- Spain -- Balearic Islands -- Formentera ; Birds Nests -- Spain -- Balearic Islands -- Formentera ; Ornithology
Abstract:  [cat] Se presenta l'atles dels aucells nidificants de l'illa de Formentera (Balears) realitzat durant l'any 1995, així com dels illots circumdants (s'Espardell i s'Espalmador).[eng] Se registren trenta-nou espècies nidificants, de les quals dues ho fan de manera irregular: el mussol (Otos scops) i la titina groga (Motacilla flava iberiae): mentre que quatre se registren per primera vegada a l'illa: la polla d'aigua (Gallinula chloropus), l'ànnera blanca (Tadorna tadorna), la boscarla de canyet (Acrocephalus scirpaceus) i el reiet (Regules ignicapillus). Dues espècies se registran com a nidificants probables: el fumaren (Hvdrobates pelogicus melitensis), i el cuc (Cucolus canoros). Així mateix se presenta una estimació quantitativa de les poblacions de cada espècie així com la seva distribució a l'illa en quadrícules de 5x5 km. Finalment s'analitza l'evolució de l'avifauna en els darrers 30 anys. ; [spa] Se presenta el atlas de las aves nidificantes de la isla de Formentera (Baleares) realiado durante el año 1995, así como de los islotes circundantes (s'Espardell y s'Espalmador). Se citan treinta y nueve especies nidificantes, de las cuales dos lo hacen de forma irregular: el autillo (Oros scops) y la lavandera boyera (Motacilla flava iberiae); mientras que cuatro se citan por primera vez en la isla: la polla de agua (Gallinula chloropus), el tarro blanco (Tadorna tadorna), el carricero común (Acrocephalus scirpaceus) y el reyuezuelo listado (Regulas ignicapillus). Dos especies se citan como nidificantes probables: el paiño europeo (Hvdoobates pelagicus melitensis) y el cuco (Caculos canoros). Asimismo se presenta una estimación cuantitativa de la poblaciones de cada especie así como su distribución en la isla en cuadrículas de 5 x 5 Km. Finalmente se analiza la evolución de la avifauna en los últimos 30 años.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 1996, Vol. 11, pp. 13-34
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess