Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Els aucells silvestres a les rondaies mallorquines d'Antoni Maria Alcover: una nova aproximació
Autor/es Rayó i Ferrer, Miquel
Matèries en català: Contes populars -- Illes Balears -- Mallorca ; Ornitologia
Matèries en castella: Cuentos populares -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Tales -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca ; Ornithology
Abstract:  [cat] La present comunicació és una invitació a l'estudi de les referències que, sobre els aucells silvestres, es fan a l'aplec de rondalles populars mallorquines recollides pel folklorista i filòleg Antoni M. Alcover. Es fa una presentació dels principals aspectes en aquest sentit (llista de les espècies que apareixen citades, breu estudi del que es diu en els contes sobre alguna d'elles: àguila, corb, falcó, tórteres, etc.), i es fa una anàlisi suscinta d'un dels contes. "Els dotze mesos i dues jaies", on es mostra que a la cultura popular mallorquina els aucells tenen, en general, una imatge positiva. A més, es proposa un intent de classificació de les rondalles en el títol de les quals apareixen expressament esmentades distintes espècies d'aucells silvestres. ; [eng] Wild birds in the «Rondaies Mallorquines» (Mallorcan folktales) by Antoni Maria Alcover: a new aproach. The following article is to instigate a study uf the wild birds retened to in the folktales collected by the philologist and folklorist Antoni M. Alcover. A list is presented, in keeping with the principal aspects, of the species which feature; a brief study of what is said about these birds: eagle, rayen, falcon, dove, etc., and an analysis is mude based on one of the tales, «Twelve months and two crones» , in which it is shown that birds have a positive image in the folk culture of Mallorca. Moreover, it is an attempt to classify tales which include different species of wild birds in the titles.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 1996, Vol. 11, pp. 3-11
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess