Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La migració postnupcial de rapinyaires diurns a l'illa de Cabrera: trets generals
Autor/es Rebassa, Maties
Matèries en català: Rapinyaires -- Illes Balears ; Parc Nacional Maritimoterrestre de l'Arxipèlag de les Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Migración -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Birds of prey -- Spain -- Balearic Islands -- Cabrera ; Ornithology
Abstract:  [cat] Es presenten els resultats generals dels estudis que durant les temporades de 1994 i 1995 s'han realitzat a l'illa de Cabrera sobre la migració postnupcial de rapinyaires diurns. L'arpella (Circos aeruginosus), amb 297 observacions i el falcó vesper (Pernis apivorus), amb 261 observacions, han estat les espècies més detectades, amb gran diferència respecte de les altres (total 736 observacions de 14 espècies). S'han observat molts més exemplars juvenils que adults, el que es relaciona amb una fenologia migratòria més endarrerida que en altres localitats de latitud similar. La comparació dels resultats obtinguts amb els que la biblio grafia presenta per a zones tradicionals de pas circummediterrànies, permet formular hipòtesis sobre els factors determinants d'aquest fenòmen a Cabrera. ; [eng] Postnuptial migration of diurnal raptors on Cabrera island: general aspects. General results are presented of a survey on the postnuptial migration of diurnal raptors conducted in 1994 and 1995 on the island of Cabrera. This produced 736 sightings involving 14 species, of which Marsh Harrier Circos aeruginosos (297 records), and Honey Buzzard Pernis apirorus (261 records) were the most frequent. The fact that juveniles were observed more frequently than adults can be related to a retarded migratory phenology, compared with published information localities at similar latitude. Comparison of the survey results with published information for traditional Mediterranean passage zones permits a hypothesis to be formulated regarding the factors which determine this phenomenon on Cabrera.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 1995, Vol. 10, pp. 11-17
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess