Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Partença primaveral de migració nocturna d'aucells des de Mallorca: recomptes mitjançant infraroig comparats amb dades de captura
Autor/es Liechti, Felix ; Steuri, Thomas
Matèries en català: Ocells -- Migració -- Illes Balears -- Mallorca ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Migración -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Birds Migration -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca ; Ornithology
Abstract:  [cat] Es va estudiar la partença de la migració nocturna d'aucells amb un dispositiu passiu d'infraroigs ubicat a la costa nord-est de Mallorca, durant l'abril de 1995. A la vesprada la direcció mitjana de vol oscil·lava a l'entorn del nord (354° a 35°), cosa que indicava que molts de migrants arribarien a la costa peninsular al nord de Barcelona, després d'una travessada marítima d'uns 250 Km. Unes 6 hores després de la posta de sol, aucells que havien partit la vesprada anterior des de la costa nord-africana, passaven pel lloc d'observació amb direccions més tendents al nord-est (0° a 60°), cosa que els forçaria a volar altres 400 Km per atènyer la costa mediterrània francesa. L'altura mitjana de vol dels migrants era de 1.000 a 1.500 ni sobre el nivell del terreny, mentre que els aucells que volaven en paral·lel a la línia de costa ho feien a nivells més baixos. La taxa de trànsit migratori (TTM) més intensa obse rvada va ser de 1.500 aucells Kmh. ; [eng] Spring departure of nocturnal bird migrado)] from Mallorca: infrared counts compared with capturing clata. The departure of nocturnal bird migration was studied with a passive infrared device at the north-eastem coast of Mallorca, during April 1995. In the evening mean flight directions varied around North (354° to 35°), indicating that many migrants would reach the Spanish coast after a seacrossing of about 250 Km, north of Barcelona. About 6 hours after sunset birds, started in the evening from the North-African coast, passed the observation site with more north-easterly directions (0° to 60°), which would force them to fly another 400 Km to reach the Frena Mediterranean coast. Mean flight altitude of the migrants was between 1.000 and 1.500 m aboye ground level, whereas birds flying parallel to the coastline flew at lower levels. Maximunn migratory traffic rate observed was 1.500 birds/Kmh.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 1995, Vol. 10, pp. 3-9
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess