Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La migració postnupcial de passeriformes a través de l'illa de sa Dragonera
Autor/es Garcias, Pere J.
Matèries en català: Ocells -- Migració -- Illes Balears ; Ornitologia
Matèries en castella: Aves -- Migración -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Birds Migration -- Spain -- Balearic Islands ; Ornithology
Abstract:  [cat] S'analitzen vuit campanyes d'anellament sobre la migració postnupcial de passeriformes per Villa de sa Dragonera. En total se capturaren 10.848 aus de 81 espècies. L'espècie més anellada fou el ropit (Erithacus rubecula) amb el 33 % del total. Se presenta la distinta fenologia migratòria de les 15 espècies més anellades en base als patrons de captura. Les 46 recuperacions disponibles indiquen que l'illa rep un flux migratori de procedència principalment oriental i el paper de pont de sa Dragonera pels migrants que travessen la mar Mediterrània. Se discuteix el paper de l'illa com a col.lector de migrants i posterior dispersió a Mallorca. ; [eng] The post-nuptial migration of Passeriformes over the Island of Dragonera. Eight banding campaigns involving the post-nuptial migration of passerines over Dragonera are analyzed. A total of 10,848 birds of 81 species were captured. The species most banded was Robin (Erithacus rubecula), representing 33% of the total. The differcnt migratory phenology of the 15 species most banded is analyzed according to the patterns of capture. The 46 recoveries available indicate that the island receives a migratory flow of mostly eastern o rigin, and the study highlights Dragónera's role as a bridge for migrants crossing the Mediterranean. The role of the island as a place where migrants congregate and later disperse to Mallorca is discussed.
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 1994, Vol. 9, pp. 21-42
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess