Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Registres ornitològics
Autor/es González, Juan Miguel ; Rebassa, Maties ; Sunyer, Josep R. ; López-Jurado, Carlos ; Catchot, Santiago ; Triay, Rafel ; Cardona, José E. ; Martínez, Oliver ; Prats, Juan M. ; Romero, Marcos
Matèries en català: Ornitologia
Matèries en castella: Ornitología
Matèries en anglès: Ornithology ; Ornithology
Abstract:  Abstract not available
Font:  Anuari Ornitològic de les Balears 1993, Vol. 8, pp. 67-104
Identificador:  1137-831x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess